Zgłoszenia pogrzebu należy dokonać w kancelarii parafii ostatniego zamieszkania osoby zmarłej.

Dokumenty potrzebne do pogrzebu katolickiego:

  1. Akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego.
  2. Zaświadczenie o przyjęciu sakramentu chorych (spowiedzi, komunii św.) wydane przez duszpasterza lub kapelana szpitala.
  3. W przypadku zmarłych, którzy mieszkali poza naszą parafią, potrzebna jest informacja o zmarłym udzielona przez najbliższą rodzinę.