Szkoła Podstawowa w Nowych Kucicach: Augustynowicz Dariusz

Szkoła Podstawowa w Zaborowie: mgr Żochowska Katarzyna