DATA

RANO

POŁUDNIE

23.12.

Jeznach

Chorzewski

Kunkowski

Baranowska

Pęsik

Traczyk J.

Grabowska A.

Ambroziak

24.12.

            

       PASTERKA

Kunkowski

Wesołowski

Traczyk J.

Traczyk K.

25.12.

                

Wróblewski

Śmigielska

Wiśniewska

Pęsik

26.12.

 Michalak

Wróblewski

Górnicka E.

Górnicka K.

Traczyk J.

Jeziak

Śmigielska

Grabowska A.

30.12.

Rybicka

Nowakowska

Grabowska I.

Rykowska

Pęsik

Jeziak

Michalak

Wiśniewska

31.12.

 

           Godz.17:00

Chorzewski

Kunkowski

1.01.

 

Śmigielska

Górnicka

Traczyk J.

Kunkowski

6.01.

Chorzewski

Wesołowski

Wróblewski

Górnicka

Traczyk J.

Traczyk K.

Michalak

Wiśniewska

13.01.

Ambroziak

Kunkowski

Rybicka

Wesołowski

Jeziak

Górnicka E.

Górnicka K.

Śmigielska

20.01.

Baranowska

Chorzewski

Rykowska

Wesołowski

Dzieci